Fully Funded by Ministry of Education, Govt. of India

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित

List of Ph.D. Scholars registered at ABV-IIITM Gwalior


Details of Research Scholars Registered 2008 Onwards

S.No.

Name of Research Scholar

Supervisor(s)

Date of Admission

Ph.D. Awarded

  1.  

Vinod Kumar Jain

Prof. Anupam Shukla

Prof. S Tapaswi

16.01.2008

01/03/2013

2.  

Matadeen Bansal

Prof. Aditya Trivedi

16.01.2008

26.04.2013

3. 

Rekh Ram Janghel

Prof. Anupam Shukla

Dr. Ritu Tiwari

01.08.2008

30/08/2013

4.  

Neeraj Shrivastava

Prof. Aditya Trivedi

09.01.2009

26/12/2013

5. 

Nafis uddin Khan

Dr. K V Arya

Dr. Manisha Pattanaik

09.01.2009

26/08/2013

6.

Dharmveer Singh Rajput

Dr. Mahua Bhattacharya

Dr. P K Singh

09.01.2009

22.03.2013

7. 

Arun Kumar

Dr. P Acharya

Prof. Deepali Singh

22.01.2009

18.04.2013

8. 

Govind Prasad Sahu

Dr. J Dhar

09.01.2009

28.03.2014

9. 

Kunwer Singh Jatav

Dr. J Dhar

28.07.2009

06.09.2013

10. 

Ravi Kumar Singh Pippal

Dr. C D Jaidhar

Prof. S Tapaswi

28.07.2009

28.01.2013

11. 

Neeraj Kumar Jaiswal

Dr. Pankaj Srivastava

28.07.2009

22/07/2013

12. 

Neha Tyagi

Dr. Anurag Srivastava

28.07.2009

16/08/2013

13. 

Lokesh Chouhan

Prof. Aditya Trivedi

05.01.2010

07/12/2014

14. 

Prashant Singh Rana

Prof. Anupam Shukla

Dr. M Bhattacharya

05.01.2010

20/09/2014

15. 

Anshika Pal

Dr. Ritu Tiwari

Prof. Anupam Shukla

12.01.2010

22/04/2014

16. 

Vipul Gupta

Dr. P Acharya

Dr. M Patwardhan

05.01.2010

25.02.2013

17.

Bhoopendra Pachauri

Dr. J Dhar

Dr. Ajay Kumar

05.01.2010

20.02.2015

18. 

Sandeep Kumar Jain

Dr. Pankaj Srivastava

05.01.2010

08.10.2014

19. 

Harish Sharma

Dr. K V Arya

Dr. J C Bansal

01.08.2010

17.10.2013

20. 

Sadhana Mishra

Prof. Aditya Trivedi

01.08.2010

08.12.2017

21.

Nandkishor Yadav

Prof. G K Sharma

Dr. Manisha Pattanaik

17.01.2011

13.10.2015

22. 

Kusum Kumari Bharti

Dr. P K Singh

11.01.2011

24.09.2015

23. 

Mukesh Saraswat

Dr. K V Arya

03.01.2011

01.12.2013

24. 

Preeti Flora

Dr. Gaurav Agrawal

 

03.01.2011

18.04.2015

25. 

Shimpi  Singh Jadon

Dr. J C Bansal

Dr. Ritu Tiwari

03.01.2011

21.03.2016

26. 

Sweta Parashar

Dr. Pankaj Srivastava

Dr. M. Pattanaik

04.01.2011

29.06.2015

27. 

Mr. Vijay Kumar Sharma

Dr. Manisha Pattanaik

 

26.07.2011

21.08.2015

28. 

Mr. Kamal Kishor Jha

Dr. Manisha Pattanaik

26.07.2011

26.11.2015

29. 

Mr. Sanjeev Sharma

Prof. Anupam Shukla

Dr. Ritu Tiwari

26.07.2011

01.10.2015

30. 

Mr. Jay Prakash

Dr. P K Singh

26.07.2011

22.04.2017

31. 

Mr. Anshul Verma

Dr. K K Pattanaik

26.07.2011

17.08.2016

32. 

Ms. Anuja Agarwal

Dr. Gaurav Agrawal

01.08.2011

23.09.2015

33. 

Mr. N. Napthalin Prabu

Dr. Pradip Swarnakar

06.01.2012

18.12.2017

34. 

Mr. Vikas Mahor

Dr. Manisha Pattanaik

20.07.2012

18.12.2017

35. 

Mr. Mukesh Kumar Mishra

Prof. Aditya Trivedi

 Dr. K K Pattanaik

20.07.2012

27.03.2018

36. 

Mr. Bharat Garg

Prof. G K Sharma

20.07.2012

01.09.2017

37. 

Mr. Rohit Kumar Singh

Dr. P Acharya

20.07.2012

14.01.2016

38. 

Mr. Anil KUmar

Dr. Manoj K Dash

20.07.2012

30.04.2015

39. 

Ms. Ruchi Gupta

Dr. Gaurav Agrawal

20.07.2012

30.06.2018

40. 

Mr. Chanduraj Pious Kapse

Dr. Manoj Kumar Dash

31/08/2012

10.12.2015

41. 

Ms. Nisha Chaurasia

Prof. S. Tapaswi

Dr. J. Dhar

22.07.2013

27.11.2017

42. 

Ms. Upma Jain

Dr. R. Tiwari

Dr. W. Godfrey

22.07.2013

10.08.2020

43. 

Mr. Manish Kashyap

Dr. M. Bhattacharya

 

22.07.2013

15.07.2017

44. 

Ms. Monica C Bhadoriya

Dr. M. Patwardhan

Dr. N. Bajapi

22.07.2013

27.02.2019

45.

Mr. Sourabh Bharti

Dr. K.K. Pattanaik

30.07.2014

01.05.2018

46. 

Ms. Rashmi Kushwah

Dr. A. Kumar

Prof. S. Tapaswi

30.07.2014

22.10.2018

47. 

Mr. Yadunath Pathak

Dr. K.V. Arya

 

30.07.2014

21.06.2019

48. 

Mr. Vijay Kumar Bohat

Dr. K.V. Arya

30.07.2014

06.05.2019

49. 

Mr. Ram Kishan Dewangan

Prof. A. Shukla

Dr. W. Wilfred Godfrey

30.07.2014

19.10.2020

50. 

Ms. Rashmi Chaudhary

Prof. S. Tapaswi

30.07.2014

19.01.2019

51. 

Ms. Sushmita Dandeliya

Dr. A. Srivastava

30.07.2014

03.08.2019

52. 

Ms. Shefali Srivastava

Dr. G. Prakash

30.07.2014

29.05.2019

53. 

Mr. Chandra Sekhar

Dr. M. Patwardhan

Dr. V. Vyas

30.07.2014

01.03.2019

54. 

Mr. Apoorva Mishra

Prof. A. Shukla

20.07.2015

06.05.2019

55. 

Mr. Vijaypal Singh Rathor

Prof. G.K. Sharma

20.07.2015

15.07.2020

56. 

Ms. Neha Agarwal

Prof. S. Tapaswi

27.07.2015

08.05.2019

57. 

Mr. Rahul Kumar Verma

Dr. K.K. Pattanaik

20.07.2015

19.05.2020

58. 

Ms. Shubhra Jain

Dr. K.K. Pattanaik

Prof. A. Shukla

20.07.2015

29.06.2020

59. 

Ms. Priyanka Verma

Dr. W Wilfred Godfrey

Prof. S. Tapaswi

20.07.2015

18.05.2021

60. 

Mr. Varun Sharma

Dr. P. Srivastava

20.07.2015

01.02.2020

61. 

Mr. Praveen Pawar

Prof. A. Trivedi

20.07.2015

26.06.2020

62. 

Mr. Ravi Shankar

Dr. M. Bhattacharya

20.07.2015

07.09.2021

63. 

Mr. Amit Kumar

Dr. M. Pattanaik

Dr. P. Srivastava

20.07.2015

21.03.2022

64. 

Ms. Shweta Rajoria

Prof. A. Trivedi

Dr. Wilfred Godfrey

20.07.2015

18.11.2020

65. 

Ms. Neelam Arya

Prof. G.K. Sharma

Dr. M. Pattanaik

20.07.2015

23.12.2022

66. 

Mr. Boddepalli Santhibhushan

Dr. A. Srivastava

20.07.2015

13.04.2019

67. 

Mr. Ashutosh Pandey

Prof. R. Sahu

20.07.2015

15.06.2020

68. 

Mr. Rakesh Singh Tomar

Dr. J. Dhar

Dr. Ajay Kumar

20.07.2015

 

69. 

Ms. Anjula Mehto

Prof. S. Tapaswi

Dr. K K Pattanaik

20.07.2016

28.06.2021

70. 

Ms. Mukta Sharma

Dr. M. Bhattacharya

20.07.2016

21.02.2022

71. 

Mr. Nilesh Kunhare

Dr. R. Tiwari

20.07.2016

13.09.2022

72. 

Ms. Sapna

Prof. A. Trivedi

Dr. K K Pattanaik

01.08.2016

31.03.2022

73. 

Mr. Saumil Maheshwari

Prof. A. Shukla

Dr. R. Tiwari (Admin)

20.07.2016

17.12.2020

74. 

Mr. Shyam Singh Rajput

Dr. K V Arya

20.07.2016

17.03.2019

75. 

Mr. Surendra Nagar

Dr. P K Singh

Dr. Ajay Kumar

20.07.2016

27.01.2022

76. 

Mr. Suresh Chandra Raikwar

Prof. S. Tapaswi

20.07.2016

05.06.2019

77. 

Mr. Pankaj

Dr. Gaurav Agrawal

20.07.2016

02.06.2022

78. 

Mr. Vishal Pradhan

Dr. J Dhar

Dr. A. Kumar

20.07.2016

01.07.2022

79. 

Anil Kumar Rajput

Prof. Manisha Pattanaik

25.07.2017

 

80. 

Ankush Jain

Dr. P.K. Singh

Dr. J. Dhar

25.07.2017

23.02.2022

81. 

Vikram Garg

Prof. A. Shukla

Dr. R. Tiwari

25.07.2017

 

82. 

Richa Sharma

Prf. G.K. Sharma

Prof. M. Pattanaik

25.07.2017

 

83. 

Deependra Singh

Dr. N. Bajpai

 

25.07.2017

08.04.2022

84. 

Prigya Rawat

Dr. Vinay Singh

Dr. Vishal Vyas

25.07.2017

 

85. 

Monika Srivastava

Prof. A. Srivastava

25.07.2017

 

86. 

Sneha Upadhyay

Prof. P. Srivastava

25.07.2017

 

87. 

Rachana Ahirwar

Prof. P. Srivasatva

Prof. M. Pattanaik

23.07.2018

 

88. 

Sonal Agrawal

Prof. A. Srivastava

Dr. Gaurav Kaushal

23.07.2018

 

89. 

Gagandeep Kaur

Dr. Prasenjit Chanak

Prof. M. Bhattacharya

23.07.2018

27.08.2022

90. 

Nitin Kumar Mishra

Dr. P.K. Singh

23.07.2018

10.01.2022

91. 

Pooja Mishra

Dr. W.W. Godfrey

Dr. Neetesh Kumar

23.07.2018

 

92. 

Himanshu Gauttam

Dr. K.K. Pattanaik

Dr. Saumya Bhadauria

23.07.2018

 

93. 

Abhijeet Vikramaditya Tiwari

Dr. Vishal Vyas

Prof. Naval Bajpai

23.07.2018

 

94. 

Charu Goyal

Prof. M. Patwardhan

23.07.2018

 

95. 

Shraddha Bhadauria

Dr. V. Singh

23.07.2018

10.10.2022

96. 

Gaurvendra Singh

Prof. R. Sahu

Dr. Yash Daultani

23.07.2018

24.06.2022

97. 

Vaibhav Agarwal

Prof. R. Sahu

23.07.2018

 

98. 

Ankit Parwaliya

Dr. A. Kumar

Dr. Anuraj Singh

 

23.07.2018

 

99. 

Aishwarya Gupta

Prof. A. Trivedi

Dr. Binod Prasad

22.07.2019

 

100.

Kumar Gaurav

Prof. A. Srivastava

22.07.2019

 

101. 

Saurabh Agarwal

Prof. K.V. Arya

22.07.2019

 

102. 

Vaibhav Agarwal

Prof. S. Tapaswi

Dr. P. Chanak

22.07.2019

 

103. 

Nikunj Chaudhary

Prof. R. Sahu

22.07.2019

 

104. 

Rakhi Bihari

Dr. Ajay Kumar

Dr. Jeevaraj S

22.07.2019

 

105. 

Sonu Sidhwani

Prof. R. Sahu (Administrative Supervisor)

22.07.2019

 

106. 

Vijay Shankar Sharma

Dr. Anuraj Singh

22.07.2019

 

107. 

Garima Nain

Dr. K.K. Pattanaik

Prof. G.K. Sharma

 

25.02.2020

 

108. 

Surabhi Mishra

Prof. M. Bhattacharya

25.02.2020

 

109. 

Ravindra Nath Shukla

Dr. Vishal Vyas

25.02.2020

 

110. 

Anurag Singh Tomar

Prof. K.V. Arya

10.08.2020

 

111. 

Shaheen Usmani

Dr. Sunil Kumar

Dr. Debanjan Sadhya

10.08.2020

 

112. 

Shatakshi Singh

Prof. A. Trivedi

Dr. Divya Saxena [Polytechnic University, Hongkong]

10.08.2020

 

113. 

Amit Kumar

Dr. G. Agrawal

10.08.2020

 

114. 

Gupta Kapil Gupta

Prof. Gyan Prakash

10.08.2020

 

115. 

Prasant Kumar Pandey

Prof. N. Bajpai

Dr. Arun Kumar

10.08.2020

 

116.

Preeti

Dr. Anuraj Singh

10.08.2020

 

117. 

Umashankar Samal

Dr. Ajay Kumar

10.08.2020

 

118. 

Alok Kumar

Prof. G.K. Sharma

25.12.2020

 

119. 

Saurabh Singh Raghuvanshi

Prof. K.V. Arya

Dr. Vinal Patel

15.12.2020

 

120.

Chetanya Singh

Dr. Manoj Dash

Prof. R. Sahu

15.12.2020

 

121. 

Shivani Kushwaha

Dr. Ajay Kumar

15.12.2020

 

122. 

Abhishek

[Part Time]

Dr. Somesh Kumar

Prof. M. Pattanaik

11.01.2021

 

123. 

Nitin Panuganti

[Part Time]

Prof. A. Shukla

Dr. Pinku Ranjan          

15.12.2020

 

124. 

Giridhar Mallela

[Part Time]

Prof. R. Sahu

Dr. Manoj Dash

16.12.2020

 

125. 

Kumar Ambedkar

[Part Time]

Prof. Gyan Prakash

15.12.2020

 

126. 

Nitin Kumar Yadav

[Part Time]

Prof. Gyan Prakash

15.12.2020

 

127. 

Jai Prakash Kushwah

Dr. Saumya Bhadoria

Prof. S. Tapaswi

05.08.2021

 

128. 

Madhuri Chouhan

Dr. Rajesh Rajgopal

Prof. R. Sahu

03.08.2021

 

129. 

Ravikanti Vinay Kumar

[Part Time]

Dr. Pinku Ranjan

Dr. Gaurav Kaushal

11.08.2021

 

130. 

Noopur Srivastava

Prof. M. Pattanaik

Dr. Gaurav Kaushal

17.01.2022

 

131. 

Pankaj Gugnani

Dr. W.W. Godfrey

Dr. Debanjan Sadhya

19.01.2022

 

132. 

Santosh Prakash Chouhan

Prof. G.K. Sharma

Prof. P.K. Singh

21.01.2022

 

133. 

Jitendra Kumar

[PART TIME]

Dr. Vinay Singh

17.01.2022

 

 

134. 

Pankaj Kumar Jha

[PART TIME]

Prof. Gyan Prakash

20.01.2022

 

135. 

Devshri Satyarthi

[Full Time]

Prof. K V Arya

Dr. Santosh S Rathore

22.07.2022

 

136. 

Vinod Agarawal

[Full Time]

Dr. Somesh Kumar

22.07.2022

 

137. 

Jayant Kumar Rai

[Full Time QIP(Poly)]

Dr. Pinku Ranjan

22.07.2022

 

138. 

Banti

[Full Time]

Prof. Pankaj Srivastava

22.07.2022

 

139. 

Bibhuti Bhusana Meher

[Full Time]

Dr. Jeevaraj S

22.07.2022

 

140. 

Hemlata Parte

[Full Time]

Prof. Joydip Dhar

22.07.2022

 

141. 

Krishna Murari Malav

[Full Time]

Prof. Joydip Dhar

22.07.2022

 

142. 

Prakash Yadav

[Full Time]

Prof. Anurag Srivastava

22.07.2022

 

143. 

Manish Bharadwaj

[Full Time]

Prof. Manoj Patwardhan

22.07.2022

 

144. 

Sachin Kumar

[Full Time]

Dr. Vinay Singh

22.07.2022

 

145. 

Deepak Tripathi

[Project Funded]

Dr. Anuraj Singh

22.07.2022

 

146. 

Vishwas Srivastava

[Project Funded]

Dr. Binod Prasad

22.07.2022

 

147. 

Amandeep Singh [Part Time]

Prof. Naval Bajpai

 

22.07.2022

 

148. 

Khemchandra Anuragi                  [Part Time]

Dr. Pinku Ranjan

22.07.2022

 

149. 

Neha Bhardwaj [Part Time]

Prof. K V Arya

22.07.2022

 

150. 

Namrata Agrawal

Dr. Debanjan Sadhya

Dr. Amrendra Singh Yadav

02.01.2023

 

151. 

Rajan Chaudhary

Prof. S. N. Singh

Dr. Nalin Kumar Sharma

02.01.2023

 

152. 

Sapna Kushwah

Prof. P.K. Singh

Dr. Avadh Kishore

02.01.2023

 

153. 

Ankita Sengar

[Part Time]

Prof. P.K. Singh

02.01.2023

 

154. 

Monika

[Part Time]

Dr. Somesh Kumar

02.01.2023

 

155. 

Yograj Sharma

[Part Time]

Dr. Saumya Bhadauria

02.01.2023

 

156. 

Anupama Bhardwaj

[Part Time]

Dr. Gaurav Agrawal

02.01.2023

 

157. 

Dipti Achariya

[Part Time]

Dr. Manoj K Dash

02.01.2023

 

 

Connect with us

ABV-Indian Institute of Information Technology and Management Gwalior, Morena Link Road, Gwalior, Madhya Pradesh, India,474015

  • dummy website@iiitm.ac.in
    (only for website related queries)

Search in Website

Search